รู้จักโรงพยาบาล'เขตร้อน

hospital2

เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง สังกัดมหาวิทยาลัย

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นสถาบันการศึกษา สังกัดคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งมายาวนานกว่า 60 ปี

เชี่ยวชาญการรักษาโรคไข้ โรคติดเชื้อ ฯลฯ

โรงพยาบาลเป็นศูนย์กลางการรักษาโรคไข้ต่างๆ เช่น โรคมาลาเรีย ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ รวมถึงโรคพยาธิ โรคเขตร้อน และโรคทางอายุรกรรมต่างๆ

เป็นผู้นำด้านเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง

โรงพยาบาลมีคลินิกนักท่องเที่ยว (Travel Clinic) และเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางด้าน Travel Medicine

มีคลินิกให้บริการสุขภาพที่หลากหลาย

โรงพยาบาลมีคลินิกเฉพาะทางหลายสาขา มีหน่วยเวชศาสตร์แผนไทย/แผนจีน กายภาพบำบัด และหน่วยบริบาลผู้สูงอายุ ให้บริการตามหลักวิชาการ

เป็นสถาบันการศึกษาวิจัยชั้นสูงด้านโรคเขตร้อน

โรงพยาบาลเป็นฐานการวิจัยและฝึกอบรมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ในหลักสูตรปริญญาโท/เอก ด้านเวชศาสตร์เขตร้อน ในระดับนานาชาติ

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โรงพยาบาลก่อตั้งมากว่า 60 ปี แต่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ ผ่านมาตรฐานหลายด้านทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ